متخصصان جوان علوم زمین ایران- اخبار پایگاه
راه‌اندازی پایگاه جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

پایگاه جدید ‏انجمن راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد انجمن از جمله عضویت الکترونیک و اطلاع رسانی از طریق خبرنامه علمی، ‏گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین ‏محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه متخصصان جوان علوم زمین ایران:
http://yesnetwork.ir/find.php?item=1.61.10.fa
برگشت به اصل مطلب