متخصصان جوان علوم زمین ایران- اخبار رویدادها
چهارمین کنگره بین المللی متخصصان جوان علوم زمین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/7 | 

پایگاه چهارمین کنگره بین المللی متخصصان جوان علوم زمین راه اندازی شد. برای ثبت نام و ارسال مقاله می توانید به نشانی http://conf.yesnetwork.ir مراجعه کنید.

نشانی مطلب در وبگاه متخصصان جوان علوم زمین ایران:
http://yesnetwork.ir/find.php?item=1.60.11.fa
برگشت به اصل مطلب